Belasting overwaarde huis voorkomen (briefadres)

januari 2021, laatste update januari 2024


Het is natuurlijk hartstikke mooi wanneer je je huis in Nederland verkoopt met overwaarde. Maar als je over deze overwaarde in Zweden belasting moet betalen, dan is dat een stuk minder leuk. Gelukkig is er een manier om dit te voorkomen.

Als officiële inwoner van Zweden moet je 22% (percentage in 2023) belasting betalen over de winst van de verkoop van een huis, ongeacht in welk land het huis verkocht wordt. Wij hebben ons huis in Nederland met overwaarde verkocht en wilde voorkomen dat wij in Zweden belasting moesten betalen over deze overwaarde. Dit hebben wij gedaan door ons pas in Zweden in te schrijven op het moment dat de verkoop van ons huis volledig was afgerond. Voor de tussenliggende periode, tussen de verkoop van het huis in Nederland en de officiële inschrijving in Zweden, hebben wij in Nederland een briefadres aangevraagd op het adres van mijn ouders. Dit was tijdelijk ons officiële adres en daar werd ook al onze post naar toegestuurd.

Dit was ook handig aangezien wij in Zweden nog helemaal geen brievenbus hadden en dus ook geen post konden ontvangen. Het plaatsen van een brievenbus was dan ook een van de eerste dingen die wij in Zweden hebben geregeld.

Tekening geld in prullenbak

Het aanvragen van een briefadres doe je in de gemeente waar je het briefadres aanvraagt. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd regelen zij ook de adreswijziging naar het nieuwe adres. Je hoeft je dan niet uit te schrijven uit je oude gemeente. Nadat wij de bevestiging hadden ontvangen dat wij officieel in Zweden waren ingeschreven (ontvangst van ons persoonsnummer) hebben wij (online) bij de gemeente van het briefadres onze definitieve adreswijziging naar Zweden doorgegeven. Uiteindelijk vond de overdracht van ons huis in Nederland in april plaats en zijn wij in mei ingeschreven in Zweden.


Update januari 2022

We krijgen vaak te horen dat gemeentes soms wat moeilijk doen over een briefadres. Het briefadres is in eerste instantie bedoeld voor iets anders dan een verhuizing naar het buitenland en het formulier wat wij moesten invullen was er ook niet op gericht. Wij hebben als reden wel aangegeven dat we naar het buitenland gingen, maar dat we daar nog geen vaste verblijfplaats hadden. We hebben aangegeven dat we een briefadres wilden zodat we, totdat we een vast adres in het buitenland hadden (met een brievenbus), toch onze post konden ontvangen. We hebben de hele situatie uitgeschreven op het formulier en ons huis in Zweden als eerste (en enige) adres in het buitenland opgegeven. 

Wij hebben het formulier op het gemeentehuis ingeleverd en konden daar onze situatie ook mondeling toelichten. We hebben toen aangegeven dat we tijdelijk tussen 2 woningen (in 2 verschillende landen) zouden zitten en dat onze intentie was om zo snel mogelijk in Zweden alles geregeld te krijgen zodat we het briefadres weer konden stoppen. Bij ons is op basis van deze informatie de aanvraag voor het briefadres goedgekeurd.