Verkeersborden in Zweden

januari 2022, laatste update januari 2024


Een verdrag van de VN regelt dat verkeersborden in Europa met elkaar vergelijkbaar zijn. Hierdoor wijken de verkeersborden in Zweden niet erg af van wat we gewend zijn in Nederland. Maar er zijn wel wat verschillen. Zo wordt in Zweden geel gebruikt als achtergrond op verbods- en waarschuwingsborden, in plaats van wit. Dit omdat de kleur geel beter zichtbaar is wanneer er sneeuw ligt. Daarnaast kom je in Zweden een aantal verkeersborden tegen die je niet zo snel in  Nederland ziet.

Typisch Zweedse verkeersborden

Verboden voor voertuigen

Dit bord hangt vaak onder het vorige bord. Het betekent: Geldt niet voor geautoriseerd verkeer.  Deze tekst is eigenlijk ongeschikt omdat niet duidelijk is welk verkeer geautoriseerd is. Wanneer de tekst is "Gäller ej fordon med tillstånd" (geldt niet voor voertuigen met een vergunning), moet in de plaatselijke verkeersregels worden gespecificeerd wie een vergunning heeft. 

Verboden voor off-road motorvoertuigen, zoals sneeuwscooters. Deze mogen alleen op de openbare weg om deze over te steken. Er moet dan de kortst mogelijke afstand naar de overkant genomen worden. 

Verboden om met gemotoriseerd vervoer op spijkerbanden te rijden. Bromfietsen zijn uitgezonderd.  

Waarschuwing voor elanden
Als de waarschuwing verwijst naar de plaats waar de afrastering van het wild eindigt, moet dit worden vermeld op een extra bord met de tekst "Viltstängsel upphör" (wild afrastering houdt op). 

Waarschuwing voor rendieren

Waarschuwing voor wilde zwijnen

Waarschuwing voor hondensleeën

Waarschuwing voor voertuigen met voorgespannen trekdieren

Waarschuwing voor skiërs

Rij langzaam
Spelende kinderen

Er wordt gejaagd, pas op voor wild en loslopende honden

Het stationair laten draaien van de motor is verboden

Passeer plek 
Dit bord geeft aan waar voertuigen elkaar kunnen passeren. Je vindt dit bord alleen op de kleinere wegen. 

Waarschuwing voor flitser. 
Na dit bord staat een zichtbaar geplaatste camera die de snelheid meet en een foto maakt wanneer er te hard wordt gereden. De maximum snelheid staat ook altijd van te voren aangegeven.

Bezienswaardigheid
Een plek die de moeite waard is om te zien en te bezoeken. Het symbool komt overeen met een Bowen-knoop of het Zweedse Sankthanskors. Het symbool is ook een toets op het toetsenbord van Apple computers.Allmän väg - Enskilt väg

Naast openbare wegen (allmän väg) kent Zweden ook veel particuliere wegen (enskild väg). De openbare wegen worden onderhouden door de overheid en zij zijn ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de verkeersborden. Het grootste deel van het Zweeds wegennetwerk bestaat echter uit particuliere wegen. Particulieren wegen worden aangeduid met borden met een zwarte tekst op een gele achtergrond en een rode pijl of starten bij het bord wat aangeeft dat de openbare weg eindigt. Trafikverket (de Zweedse transportadministratie) betaalt subsidies aan wegbeheerders om particuliere wegen open te houden voor het openbaar verkeer en om het gemakkelijker te maken voor inwoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden. De wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor particuliere wegen zijn vaak organisaties, bijvoorbeeld een wegenvereniging, buurtvereniging of weggemeenschap en in sommige gevallen een individuele grondeigenaar. Iedereen mag op deze particuliere wegen rijden. Er zijn echter ook particuliere wegen die worden aangemerkt als privéweg of die binnen een privégebied liggen. Dit zijn meestal afslagen die bijvoorbeeld naar een huis leiden. Voor deze wegen wordt geen subsidie gekregen. De eigenaar van een privéweg heeft het recht om een ​​bord op te hangen met de tekst "privéweg" of zelfs een slagboom te plaatsen. Een eigenaar van een privéweg kan auto's (maar geen mensen) het gebruik van de weg verbieden.

Hier eindigt de openbare weg (allmän väg)

De weg waar dit bord naar verwijst is een particuliere weg (enskiltväg)


Een mini cursus parkeerborden lezen 

Wij hebben regelmatig naar de parkeerborden in op een Zweedse parkeerplaats gekeken en geprobeerd te bedenken wat ze precies bedoelen. Het is mij nooit helemaal duidelijk geweest, dus werd het tijd om dit eens uit te zoeken. Hieronder volgt een mini cursus Zweedse parkeerinstructies lezen. 

In dit eerste voorbeeld staan de parkeerinstructies op 1 bord. Deze instructies horen dan samen, wat maakt dat dit bord het volgende betekent:

Van 8.00 uur tot 18.00 uur mag je hier maximaal twee uur parkeren en er moet een vergoeding worden betaald.

De rest van de tijd mag je hier vrij parkeren, er geldt geen maximale tijd en er hoeft geen vergoeding betaald te worden. 

 

In dit tweede voorbeeld staan de parkeerinstructies op 2 verschillende borden. Deze instructies gelden afzonderlijk van elkaar. Wanneer je deze combinatie ziet betekent dat het volgende:

Je mag hier maximaal 2 uur parkeren. Dit geldt voor alle dagen, alle tijden. 

Daarnaast geldt dat er tussen 8.00 uur tot 18.00 uur een vergoeding betaald moet worden.

8-18
Witte of zwarte cijfers zonder haakjes geven doordeweekse dagen, behalve doordeweekse dagen die vóór een feestdag vallen.

(8-18)
Witte of zwarte cijfers tussen haakjes geven de zaterdag aan en de dag vóór een feestdag.

8-18
Rode cijfers geven zon- en feestdagen aan.

Twee voorbeelden

Bij dit bord mag je op de volgende manier parkeren:

 • Op doordeweekse dagen van 6.oo uur tot 18.00 uur en 
  op zaterdag en dagen vóór een feestdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en
  op zon- en feestdagen van 10.00 tot 14.00 uur 
  mag er maximaal 1 uur geparkeerd worden en is een parkeerschijf (P-skiva) verplicht. 
 • Op alle overige tijden moet een vergoeding worden betaald (Övrig tid avgift).

Bij dit bord mag je op de volgende manier parkeren:

 • Je mag maximaal 7 aaneengesloten dagen (dygn) parkeren.
 • Op doordeweekse dagen van 9.00 tot 16.00 uur moet er een vergoeding worden betaald.
 • "Grön zon" (groene zone) bepaald hoe hoog het tarief is wat betaald moet worden.
 • En op maandagen van 8.00 tot 10.00 geldt een parkeerverbod. 

Verboden te parkeren borden

Hier is het verboden om te parkeren tussen 7.00 uur en 17.00 uur op woensdag (onsdag). Dit geldt ook als woensdag een feestdag is of de dag vóór een feestdag.

Hier is het verboden om te parkeren, maar op doordeweekse dagen (behalve op doordeweekse dagen die vóór een feestdag vallen) mag je tussen 8.00 uur en 18.00 uur maximaal 30 minuten parkeren. 

Hier is het verboden om op dagen met een oneven datum te parkeren aan de kant van de weg waar het bord is aangebracht.

 

Hier is het verboden om op dagen met een even datum te parkeren aan de kant van de weg waar het bord is aangebracht. 

En tot slot dit laatste bord. Kan je het raden?

Het betekent het volgende:

Het is verboden te parkeren
• op dagen met even datums aan de kant van de weg waar de adressen even nummers en hebben
• op dagen met oneven datums aan de kant van de weg waar de adressen oneven nummers hebben.

Logisch toch... 


Hopelijk heeft de minicursus parkeerborden lezen het een en ander verduidelijkt. Als je nog meer wilt weten kan je op de website van Transportstyrelsen onder andere een .pdf met de verkeersborden en wegaanduidingen downloaden en een .pdf met de parkeerregels

 

En wist je tot slot dat...

... in Zweden pas sinds 3 september 1967 aan de rechterkant van de weg wordt gereden? Lees meer hierover op het blog wat ik hierover heb geschreven. 
... het bord dat waarschuwt voor elanden, samen met het bord dat waarschuwt voor wilde zwijnen, het bord is dat het meest wordt gestolen?
... over het algemeen de verkeersboetes in Zweden hoger liggen dan in Nederland? Voor een snelheidsovertreding op de snelweg betaal je voor 0 tot en met 10 kilometer te hard 1500 SEK (bijna €150,-).
... iemand die een voertuig bestuurt en 0,2 procent alcohol in het bloed meet (of 0,10 mg / l in de uitgeademde lucht) wordt veroordeeld voor rijden onder invloed? 
... er iedere 8 minuten een ongeluk met een dier plaatsvind in Zweden? Dat zijn 67.500 ongelukken per jaar in 2023. Wat je moet doen wanneer je een aanrijding met een dier hebt gehad lees je op deze pagina