Disclaimer, Algemene voorwaarden en Privacyverklaring


Disclaimer en Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, gaan we er vanuit dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Wij streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin van het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ons en de gebruiker van de website ontstaan.

Links naar derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Copyright en eigendom

Alle publicaties en uitingen op QuietNovember zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder onze schriftelijke toestemming. Het delen van post op social media mag uiteraard wel!

Wanneer je interesse hebt in een publicatie of uiting voor commercieel gebruik, neem dan contact met mij op, dan kunnen we daar afspraken over maken.

Affiliate links

Sommige pagina's bevatten affiliate links. Deze links verwijzen naar een website waar je iets kunt boeken of kopen en laten aan de eigenaar van die website weten dat een bezoeker daar via deze website is gekomen. Als je vervolgens iets koopt of boekt, krijgen wij een kleine vergoeding. Voor jou maakt de affiliate link geen verschil: je betaalt precies hetzelfde als wanneer je zelf naar die website was gegaan.

Gedrag

Ons doel met de website is om onze kennis en ervaring te delen en je te inspireren. Plaats geen beledigende, discriminerende, racistische of smadelijke opmerkingen. Als je het ergens niet mee eens bent, lees dan niet verder en verlaat de website. Als je iets leest wat schadelijk, respectloos, discriminerend, feitelijk onjuist of verdacht is, laat dat dan vriendelijk aan ons weten via een comment of stuur een e-mail naar info[at]quietnovember.com. Wanneer openbare reacties op de website niet voldoen aan de gedragsregels verwijderen we deze reactie.


Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens en waarvoor

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam (indien zelf verstrekt)
- Adresgegevens (indien zelf verstrekt)
- Telefoonnummer (indien zelf verstrekt)
- E-mailadres (indien zelf verstrekt)
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de uitleg op veiliginternetten.nl:

Hier vind je links naar het  privacybeleid van Google en de affiliatenetwerken waarmee we samenwerken:


Delen van persoonsgegevens

Als je een reactie plaatst op onze website, is je naam zichtbaar voor bezoekers van deze website. Door ons ontvangen privéberichten in welke vorm dan ook zullen we nooit openbaar maken. Ik verkoop nooit persoonsgegevens aan bedrijven.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website bezoeken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

Bezoekers onder de 16

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]quietnovember.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]quietnovember.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info[at]quietnovember.com. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.