Belastingaangifte: M-formulier

maart 2021, laatste update juni 2021


Over het jaar waarin je bent gemigreerd kan je niet digitaal je belastingopgave doen (in ieder geval nog niet in 2021), maar moet je het zogeheten M-aangifte formulier invullen. Dit formulier krijg je als het goed is vanzelf rond maart thuisgestuurd in het jaar na emigratie. Voor de opgave van belastingjaar 2020 bestond dit formulier uit 55 pagina’s en de bijbehorende toelichting uit 78 pagina’s.

Omdat onze situatie niet heel ingewikkeld was hebben wij ervoor gekozen om het formulier zelf in te vullen. Maar ondanks dat onze situatie niet ingewikkeld was, vonden we het nog best een uitdaging om het formulier goed in te vullen. In het formulier en de toelichting zaten wat foutjes en hoe verder we in het formulier kwamen, hoe magerder de toelichting werd. Maar we hebben naar beste eer en geweten ingevuld en hopen dat de belastingdienst dit ook gaat vinden. Een deel van de opgave is hetzelfde als een standaard belastingopgave, behalve dat er niks vooraf ingevuld is. Daarnaast moet je verschillende vragen invullen over de periode van het jaar dat je in nog in Nederland woonde en over de periode dat je in het buitenland woont. Tot slot moeten er gegevens ingevuld worden over het ‘te conserveren inkomen’.

M-formulier Belastingdienst

Te conserveren inkomen en de conserverende aanslag

In de toelichting van het formulier (2020) staat het volgende vermeld over het te conserveren inkomen:

“Als u geëmigreerd bent uit Nederland, moet u deze vraag altijd invullen. Wij leggen over het te conserveren inkomen een aparte aanslag op: de conserverende aanslag. Dit is een aanslag over bijvoorbeeld uw opgebouwde pensioen tijdens uw loondienst in Nederland. Als u uit Nederland emigreerde en u had een pensioen- of lijfrenteaanspraak, krijgt u bijna altijd een conserverende aanslag. Die hoeft u pas te betalen als bijvoorbeeld uw pensioen- of lijfrenteaanspraak wordt vervreemd of afgekocht of het aanmerkelijk belang wordt vervreemd. In deze aanslag wordt ook rente berekend over het belastingvoordeel dat u had door de aftrek van uw pensioenpremies. Deze rente is 20% van de waarde van de polis.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een lager percentage. Als u aangifte doet met een M-aangifte, beschouwen wij dat als een verzoek om uitstel van betaling van de conserverende aanslag. Als u uitstel van betaling krijgt en u zich gedurende 10 jaar houdt aan de regels die gelden voor bijvoorbeeld pensioenaanspraken, kunt u kwijtschelding van het belastingbedrag van de conserverende aanslag krijgen. U hoeft de aanslag dan niet te betalen. Dit geldt niet voor het deel van de conserverende aanslag dat betrekking heeft op het aanmerkelijk belang. Hiervoor gelden andere regels.

Als u in 2020 naar een lidstaat van de EU of de EER emigreerde, krijgt u onvoorwaardelijk en automatisch uitstel van betaling.”

Het deel wat ging over de conserverende aanslag was in onze situatie niet heel erg ingewikkeld en hadden we vrij vlot ingevuld. Je kan echter niet via het formulier berekenen hoe hoog deze conserverende aanslag wordt, dus we laten ons verrassen.

Inkomensverklaring van de Zweedse belastingdienst

Omdat wij in ons emigratiejaar geen inkomen uit een ander land dan Nederland hebben ontvangen kunnen wij in het emigratiejaar nog gebruik maken van belastingvoordelen zoals onder andere hypotheekrenteaftrek en heffingskorting. Om dit aan te tonen moeten we een inkomensverklaring van de Zweedse belastingdienst hebben en deze meesturen met de aangifte. Voor deze inkomensverklaring moet een formulier worden gedownload van de website van de Nederlandse belastingdienst. Dit formulier moet je zelf invullen en naar de Zweedse belastingdienst (Skatteverket) sturen om te laten ondertekenen en stempelen. Het ondertekende en gestempelde formulier moet vervolgens mee worden gestuurd naar de Nederlandse belastingdienst.

Hiermee is ons emigratiejaar administratief helemaal afgerond.