Ziektekostenverzekering afsluiten

januari 2021, laatste update september 2023


Wanneer je voor 22 juli 2023 een aanvraag voor een persoonsnummer op basis van eigen vermogen deed, moest je onder andere een geheel dekkende ziektekostenverzekering hebben. In de basis is deze regel niet veranderd vanaf 22 juli 2023, maar de Zweedse Belastingdienst (Skatteverket) heeft haar standpunt gewijzigd met betrekking tot de eis van een uitgebreide ziektekostenverzekering. 

Op de website van Skatteverket is de aangepaste regel terug te vinden:


Vrij vertaal is het huidige standpunt als volgt:

Uitgebreide ziektekostenverzekering

Als een EER-burger met voldoende middelen voor zijn eigen onderhoud en dat van zijn familieleden verblijfsrecht wil hebben, moet hij ook een uitgebreide ziektekostenverzekering hebben die geldig is in Zweden (Wet op het verblijf van buitenlanders, hoofdstuk 3, artikel 4).

Nieuw: 2023-06-22

De regio's moeten goede gezondheidszorg bieden aan degenen die in de regio wonen (Gezondheidszorgwet, hoofdstuk 8, artikel 1 [2017:30]). De kwestie van verblijf volgens de gezondheidszorgwet moet op dezelfde manier worden beoordeeld als volgens de wet op de bevolkingsregistratie (voorstel 1981/82:97 p. 115). Dit betekent dat een persoon die voldoet aan de vereisten voor verblijf in het land volgens artikel 3 van de wet op de bevolkingsregistratie ook beschouwd kan worden als gerechtigd tot gezondheidszorg volgens de betekenis van de gezondheidszorgwet en daarom onder een uitgebreide ziektekostenverzekering valt.

Dus als je volgens de wet op de bevolkingsregistratie mag wonen in het land en recht hebt op een persoonsnummer, kun je ook beschouwd worden als iemand die recht heeft op gezondheidszorg volgens de gezondheidszorgwet. Je hoeft dus niet meer apart een ziektekosten verzekering af te sluiten die je moet kunnen laten zien bij de aanvraag van je persoonsnummer.

Wij zijn in 2020 verhuisd en vielen nog niet onder deze nieuwe Wanneer je in Zweden een aanvraag voor een persoonsnummer deed op basis van eigen vermogen voor 22 juli 2023, moest je onder andere een geheel dekkende ziektekostenverzekering hebben. Eén van de eisen aan deze verzekering was dat deze minimaal een jaar geldig moest zijn vanaf de datum dat je naar Zweden was verhuisd. In onze situatie waren wij niet meer verzekerd in Nederland vanaf het moment dat wij in Zweden woonden, dus moesten wij zorgen dat we op een andere manier verzekerd zouden zijn.

Aan de ziektekostenverzekering die nodig was voor de aanvraag van een persoonsnummer werden een aantal eisen gesteld, onder andere:

  • De ziektekostenverzekering moest dekking bieden voor de tijd dat je in Zweden woont.
  • Het moest minimaal één jaar geldig zijn vanaf de datum dat je naar Zweden was verhuisd.
  • Het moest de noodzakelijke gezondheidszorg vergoeden tot een waarde van ten minste SEK 10 miljoen, of het moest overeenkomen met de wettelijke ziektekostenverzekering in het EU- of EER-land waarvan je staatsburger bent of waarvan je bent verhuisd, of het kon noodzakelijke gezondheidszorg dekken voor een lager bedrag dan SEK 10 miljoen, maar in dat geval moest de verzekering de terugreis vergoeden voor voortgezette zorg in uw thuisland.

Het was voor ons niet mogelijk om onze huidige Nederlandse zorgverzekering aan te houden na emigratie. Daarom moesten wij op zoek naar een verzekeringsmaatschappij waar wij ons wel konden verzekeren wanneer wij in Zweden woonden. Na een korte zoektocht op internet kwamen we al snel uit bij OOM. En nadat we een gesprek met een medewerker van OOM op de emigratiebeurs in Houten hadden gehad, twijfelden we niet langer en hebben daar onze verzekering afgesloten. Het afsluiten van de verzekering ging erg eenvoudig en was volledig online te regelen. Binnen een uur hadden we de nieuwe polis in onze mailbox.

Tekening ziektekostenverzekering

Wij hadden in eerste instantie gekozen voor de Regular verzekering. Maar bij de beoordeling van onze inschrijving in Zweden door Skatteverket bleek dat onze dekking niet uitgebreid genoeg was, deze verzekering dekte namelijk geen zwangerschapskosten. Zowel mijn verzekering als die van mijn man moest zwangerschapskosten dekken. Ook al wisten wij 100% zeker dat wij nooit gebruik zouden maken van deze dekking hebben we er toch maar voor gekozen om de Comfort verzekering af te sluiten, waar deze kosten wel verzekerd zijn. Het omzetten van de verzekering was heel eenvoudig, wij konden onze huidige verzekering online per de volgende dag opzeggen en een nieuwe verzekering afsluiten. Nadat wij de nieuwe polis naar de Skatteverket hadden gestuurd was alles goed en hebben we ons persoonsnummer ontvangen.